Hierbij presenteren wij de Herfstnota 2021. In deze nota worden financiële ontwikkelingen voor dit jaar en 2022 t/m 2025 in beeld gebracht. Het saldo van de programmabegroting 2021 (na Perspectiefnota 2021-2025) is hierbij het uitgangspunt.

In de herfstnota verwachten we een voordelig resultaat van € 572.000 waardoor voor geheel 2021 een positief resultaat ontstaat van € 1.249.000.

Deze pagina is gebouwd op 01/05/2022 16:38:36 met de export van 01/05/2022 16:25:09